Tất cả Cơ sở dữ liệu

Trình tự thủ tục công nhận tỉnh đạt phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 17/08/2023

Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2344/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Trình tự thủ tục công nhận tỉnh đạt phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được thực hiện như sau:

Bước 1: Đơn vị cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) kiểm tra công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê.

+ Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của tỉnh đối với huyện.

+ Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.

Bước 2: Bộ GDĐT xem xét hồ sơ và kiểm tra đơn vị cấp tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Bộ GDĐT ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ đối với tỉnh nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.

Quyết định 2344/QĐ-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Sửa đổi quy định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro