Tất cả Cơ sở dữ liệu

Trình tự cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 09/08/2023

Ngày 02 tháng 8 năm 2023, Bộ Công an đã ban hành Quyết định 5358/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an

Theo đó, trình tự thực hiện việc cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương như sau:

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Điều kiện để được cấp thẻ APEC năm 2023

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, xem xét, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản đồng ý.

+ Cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành văn bản đồng ý cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC.

Quyết định 5358/QĐ-BCA có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro