Triển khai thi hành Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Mục lục bài viết
Ngày 14/10/2022, Tòa án nhân dân tối cao đã ra Quyết định 322/QĐ-TANDTC ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15 xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Nội dung của Kế hoạch như sau: phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản triển khai thi hành; xây dựng văn bản quy định chi tiết và hưỡng dẫn thi hành Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15; rà soát sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; thống kê, tổng hợp báo cáo số liệu về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng; hợp tác quốc tế trong triển khai thi hành Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15;…Bên cạnh đó, kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách Nhà nước đảm bảo, sử dụng trong dự toắn chi ngân sách Nhà nước của Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có). Ngoài ra, Cục Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí kinh phí và các điều kiện vật chất khác đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch.

Quyết định 322/QĐ-TANDTC có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Triển khai thi hành Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Mục lục bài viết
Ngày 14/10/2022, Tòa án nhân dân tối cao đã ra Quyết định 322/QĐ-TANDTC ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15 xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Nội dung của Kế hoạch như sau: phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản triển khai thi hành; xây dựng văn bản quy định chi tiết và hưỡng dẫn thi hành Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15; rà soát sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; thống kê, tổng hợp báo cáo số liệu về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng; hợp tác quốc tế trong triển khai thi hành Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15;…Bên cạnh đó, kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách Nhà nước đảm bảo, sử dụng trong dự toắn chi ngân sách Nhà nước của Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có). Ngoài ra, Cục Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí kinh phí và các điều kiện vật chất khác đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch.

Quyết định 322/QĐ-TANDTC có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.