Tất cả Cơ sở dữ liệu

Triển khai đầu tư Dự án xây dựng cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột giai đoạn 1

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 26/07/2022
Ngày 25/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 89/NQ-CP về việc triển khai Nghị quyết 58/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Đối với việc triển khai đầu tư Dự án xây đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Chính phủ cho phép Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk tổ chức lập, phê duyệt, bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng của các dự án thành phần theo từng giai đoạn, cơ bản hoàn thành trước ngày 20/01/2023 để các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.Trên cơ sở thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng, các địa phương xác định sơ bộ nhu cầu tái định cư, rà soát quỹ đất, quỹ nhà tái định cư để xác định địa điểm, hình thức tái định cư, đồng thời các địa phương chủ trì xác định vị trí, diện tích các bãi đổ chất thải rắn xây dựng đáp ứng nhu cầu các dự án thành phần, bảo đảm tiến độ thi công.

Chính phủ cũng cho phép triển khai đồng thời các thủ tục rút ngắn thời gian thực hiện các công việc: thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm tra, quyết định khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và lựa chọn nhà thầu.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro