Tất cả Cơ sở dữ liệu

Triển khai Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030

svgImgTác giả: Luật Gia Đỗ Văn Lợi
svgImgNgày đăng: 15/09/2022
Ngày 13/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1854/QĐ-BTC phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030.

Chiến lược phát triển Hải quan nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, chống buôn lậu và gian lận thương mại hiệu quả; thực thi đầy đủ, toàn diện các cam kết quốc tế về thuế xuất nhập khẩu, hải quan tạo thuận lợi thương mại mà Việt Nam đã ký kết; ứng phó hiệu quả với các thay đổi liên quan tới các biện pháp phòng vệ thương mại trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về Hải quan, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.Tổng cục Hải quan, Văn phòng Bộ phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành Tài chính chủ động tổ chức việc tuyên truyền, quán triệt nội dung của Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030; phát huy tinh thần, tính sáng tạo và chủ động của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Hải quan để phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu và các nhiệm vụ cụ thể đề ra trong Chiến lược.

Quyết định 1854/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày ký.
Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro