Triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch

Mục lục bài viết
Ngày 23/08/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 262/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch năm 2022 bàn về tình hình triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về tình hình triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch và một số kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

  • Chủ trì tổ chức rà soát, đánh giá lại tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để đề xuất, kiến nghị các giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp.

  • Chủ động phối hợp, hỗ trợ các nhóm doanh nghiệp du lịch nòng cốt để tăng cường liên kết giữa các địa phương và triển khai các hoạt động định hướng cho việc thúc đẩy phục hồi du lịch trên phạm vi cả nước.
  • Khởi động lại hoạt động số hoá di sản với sự tham gia của doanh nghiệp du lịch để xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới.


Xem chi tiết: Thông báo 262/TB-VPCP
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch

Mục lục bài viết
Ngày 23/08/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 262/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch năm 2022 bàn về tình hình triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về tình hình triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch và một số kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

  • Chủ trì tổ chức rà soát, đánh giá lại tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để đề xuất, kiến nghị các giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp.

  • Chủ động phối hợp, hỗ trợ các nhóm doanh nghiệp du lịch nòng cốt để tăng cường liên kết giữa các địa phương và triển khai các hoạt động định hướng cho việc thúc đẩy phục hồi du lịch trên phạm vi cả nước.
  • Khởi động lại hoạt động số hoá di sản với sự tham gia của doanh nghiệp du lịch để xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới.


Xem chi tiết: Thông báo 262/TB-VPCP
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.