Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng gấp 1000 lần

Mục lục bài viết
Ngày 16/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Theo quy định mới, tăng mệnh giá trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước lên 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng thay vì 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng như cũ. Bên cạnh đó, cách xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua trái phiếu phát hành riêng lẻ cũng chặt chẽ hơn, cụ thể:

Nhà đầu tư phải đảm bảo danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch do nhà đầu tư nắm giữ có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại.Chính phủ cũng quyết định rút ngắn thời hạn công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu từ 10 ngày xuống còn 05 ngày. Nghị định quy định chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán.

Nghị định 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/9/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng gấp 1000 lần

Mục lục bài viết
Ngày 16/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Theo quy định mới, tăng mệnh giá trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước lên 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng thay vì 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng như cũ. Bên cạnh đó, cách xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua trái phiếu phát hành riêng lẻ cũng chặt chẽ hơn, cụ thể:

Nhà đầu tư phải đảm bảo danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch do nhà đầu tư nắm giữ có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại.Chính phủ cũng quyết định rút ngắn thời hạn công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu từ 10 ngày xuống còn 05 ngày. Nghị định quy định chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán.

Nghị định 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/9/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.