Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tp. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch đi học, khai giảng của học sinh năm học 2022, 2023

svgImgTác giả: Luật Gia Đỗ Văn Lợi
svgImgNgày đăng: 10/08/2022
Ngày 10/8/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định 2708/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố.


Học sinh các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 22/8/2022. Học sinh mầm non tựu trường ngày 31/8/2022.

Các trường đồng loạt tổ chức khai giảng ngày 05/9/2022.

Theo kế hoạch, học kỳ I sẽ diễn ra từ 05/9/2022 đến ngày 14/1/2023. Thời gian học kỳ II từ ngày 16/1/2023 đến ngày 20/5/2023. Thời gian kết thúc năm học từ ngày 22 - 26/5/2023.Các kỳ thi và xét tốt nghiệp được thực hiện như sau:

  •  Xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30/6/2023.

  • Hoàn thành kỳ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023 - 2024 trước 31/7/2022.

  • Xét tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2022.

  • Hoàn thành kỳ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023 - 2024 trước 31/7/2022.

  • Hoàn thành kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 trước 31/7/2022.

  • Xét tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2023.


Quyết định 2708/QĐ-UBND có hiệu lực từ 10/08/2022

-

Bài viết cùng chủ đề

-