Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tổng cục Thuế đề nghị báo cáo về công tác kiểm tra hoàn thuế GTGT

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 06/09/2023

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3914/TCT-TTKT về việc báo cáo về công tác kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế định kỳ báo cáo tình hình kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc phạm vi quản lý theo các nội dung sau:

1. Định kỳ ngày 10 tháng đầu tiên của mỗi Quý, Cục Thuế báo cáo công tác kiểm tra đối với các hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế GTGT đã quá 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Danh sách chi tiết các hồ sơ hoàn thuế cần rà soát, báo cáo sẽ được Tổng cục Thuế kết xuất từ Hệ thống quản lý thuế tập trung TMS và định kỳ gửi Cục Thuế vào ngày 30 của tháng cuối quý.

2. Cục Thuế gửi báo cáo về Tổng cục theo địa chỉ thư điện tử và đồng thời gửi báo cáo chính thức dưới hình thức EDOC.

3. Cục Thuế phân công phòng/công chức đầu mối để theo dõi, thực hiện báo cáo định kỳ; gửi thông tin đầu mối (điện thoại, email) về Tổng cục Thuế trước ngày 06/09/2023./.

Chậm, muộn hoàn thuế GTGT: Cục trưởng phải chịu trách nhiệm toàn diện

 

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro