Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tổng cục Thuế chấn chỉnh việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 28/08/2023

Ngày 22 tháng 8 năm 2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 3707/TCT-KTNB chấn chỉnh việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Để tăng cường ý thức chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, Tổng cục Thuế yêu cầu thực hiện:

- Tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia:

+ Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về cấm uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, nghỉ giữa giờ làm việc.

Rượu bia và hệ lụy: Câu chuyện từ gia đình đến pháp đình

+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gương mẫu thực hiện nghiêm chỉnh quy định đã uống rượu, bia không lái xe.

- Thường xuyên tuyên truyền quy định về những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe của con người, gia đình và cộng đồng.

- Tăng cường số lượng các tin, bài đăng trên báo in, báo điện tử, Cổng thông tin điện tử tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia. Đặc biệt thường xuyên đưa các tin, bài viết chuyên sâu tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm tăng cường kỷ luật, ý thức tuân thủ Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia.

Công văn 3707/TCT-KTNB có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro