Tổng cục Hải Quan: Thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Mục lục bài viết
Ngày 15/7/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1399/QĐ-TCHQ về Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.


Chương trình này được thực hiện theo 02 giai đoạn.

  • Giai đoạn 1: Thí điểm trong thời gian 02 năm kể từ khi ban hành. Kết thúc giai đoạn sẽ tổng kết để đo lường, đánh giá và sửa đổi, bổ sung chương trình sao cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

  • Giai đoạn 2: Triển khai chính thức được thực hiện sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm và tổ chức sơ kết mỗi năm một lần


Tổng cục Hải quan đặt ra mục tiêu, sau 02 năm triển khai sẽ có 100% doanh nghiệp tham gia chương trình không vi phạm pháp luật hải quan, được đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật ở mức trung bình và cao.Trong khuôn khổ chương trình, doanh nghiệp tham gia sẽ được tạo thuận lợi, hỗ trợ, hướng dẫn miễn phí về các nội dung về áp dụng quản lý rui ro và thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được hỗ trợ, hướng dẫn miễn phí theo các cam kết khi có yêu cầu; được ghi nhận tư cách thành viên và quá trình tham gia trên hồ sơ doanh nghiệp, trên các hệ thống nghiệp vụ của cơ quan hải quan.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Tổng cục Hải Quan: Thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Mục lục bài viết
Ngày 15/7/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1399/QĐ-TCHQ về Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.


Chương trình này được thực hiện theo 02 giai đoạn.

  • Giai đoạn 1: Thí điểm trong thời gian 02 năm kể từ khi ban hành. Kết thúc giai đoạn sẽ tổng kết để đo lường, đánh giá và sửa đổi, bổ sung chương trình sao cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

  • Giai đoạn 2: Triển khai chính thức được thực hiện sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm và tổ chức sơ kết mỗi năm một lần


Tổng cục Hải quan đặt ra mục tiêu, sau 02 năm triển khai sẽ có 100% doanh nghiệp tham gia chương trình không vi phạm pháp luật hải quan, được đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật ở mức trung bình và cao.Trong khuôn khổ chương trình, doanh nghiệp tham gia sẽ được tạo thuận lợi, hỗ trợ, hướng dẫn miễn phí về các nội dung về áp dụng quản lý rui ro và thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được hỗ trợ, hướng dẫn miễn phí theo các cam kết khi có yêu cầu; được ghi nhận tư cách thành viên và quá trình tham gia trên hồ sơ doanh nghiệp, trên các hệ thống nghiệp vụ của cơ quan hải quan.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.