Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 26/04/2023

Ngày 23 tháng 4 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 03/2023/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.

Cụ thể, Thông tư 03/2023/TT-NHNN đã ngưng hiệu lực đối với quy định tại khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN từ ngày 24 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Theo đó, trong thời gian ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua lại trái phiếu doanh nghiệm chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom mà tổ chức tín dụng đã bán và/hoặc trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết được phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà tổ chức tín dụng đã bán khi:

09 điểm mới Nghị định 65/2022 về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

- Đáp ứng các quy định tại Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN;

- Bên mua trái phiếu doanh nghiệp này từ tổ chức tín dụng thanh toán toàn bộ số tiền mua trái phiếu doanh nghiệp tại thời điểm tổ chức tín dụng ký kết hợp đồng bán trái phiếu doanh nghiệp cho bên mua trái phiếu;

- Doanh nghiệp phát hành trái phiếu được xếp hạng ở mức cao nhất theo quy định xếp hạng tín dụng nội bộ của tổ chức tín dụng tại thời điểm gần nhất trước khi tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp.

Thông tư 03/2023/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro