Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đồng bào dân tộc thiểu số

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 24/08/2023

Ngày 23 tháng 8 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2473/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, nội dung tập huấn được quy định gồm:

- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

- Tuyên truyền, phổ biến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của trưởng thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Tuyên truyền, phổ biến cách nhận biết, phòng tránh đối với các loại ma túy; Giúp người dân hiểu rõ về bản chất, tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng;

- Phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, cách nhận biết và xử lý đối với các tình huống thường gặp;

- Cung cấp các thông tin liên quan đến công tác cai nghiện, chữa trị, phục hồi sau cai nghiện cho người nghiện và gia đình có người nghiện.

Tập huấn được tổ chức tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên trong 2 ngày quý III, IV năm 2023.

Quyết định 2473/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực kể từ ngày 23/8/2023./.

Hoàn thiện pháp luật về vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Trợ lý ảo AI
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro