Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 09/08/2023

Ngày 03 tháng 8 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch 1297/KH-BGDĐT về việc Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 được tổ chức với các nội dung sau:

- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ.

- Nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

- Những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát động Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh

- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Nhũng chủ trương lớn trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tiến độ triển khai:

- Công tác chuẩn bị (từ tháng 7 - 8/2023)

+ Ban hành Thể lệ Cuộc thi, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

+ Tổ chức biên soạn, thẩm định câu hỏi và đáp án.

+ Chạy thử phần mềm Cuộc thi.

+ Ban hành công văn chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở đào tạo chủ trì.

- Tổ chức cuộc thi (từ tháng 9 - 12/2023).

Xem thêm tại Kế hoạch 1297/KH-BGDĐT ngày 03/8/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat