Tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2021

Mục lục bài viết
Ngày 27/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 127/NQ-CP về việc báo cáo tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2021.

Cơ bản thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2021 theo đề xuất của Bộ Y tế tại Tờ trình 1256/TTr-BYT ngày 22/9/2022. Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu báo cáo.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ và hoàn thiện dự thảo Báo cáo, chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu; bảo đảm theo đúng yêu cầu của Ủy ban Xã hội tại Văn bản số 873/UBXH15 ngày 30/6/2022 và đúng quy định. Trên cơ sở đó, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo trình Quốc hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Nghị quyết 127/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/09/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2021

Mục lục bài viết
Ngày 27/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 127/NQ-CP về việc báo cáo tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2021.

Cơ bản thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2021 theo đề xuất của Bộ Y tế tại Tờ trình 1256/TTr-BYT ngày 22/9/2022. Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu báo cáo.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ và hoàn thiện dự thảo Báo cáo, chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu; bảo đảm theo đúng yêu cầu của Ủy ban Xã hội tại Văn bản số 873/UBXH15 ngày 30/6/2022 và đúng quy định. Trên cơ sở đó, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo trình Quốc hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Nghị quyết 127/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/09/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.