Tiêu chuẩn trưởng tàu đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng từ ngày 01/9/2023

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-BGTVT về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch ...
Mục lục bài viết

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-BGTVT về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch ...

Theo đó, tiêu chuẩn trưởng tàu đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng từ ngày 01/9/2023 được quy định như sau:

- Có bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn trình độ sơ cấp trở lên về điều hành chạy tàu hỏa hoặc vận tải đường sắt;

- Có đủ điều kiện sức khỏe;

- Trưởng tàu hàng phải có thời gian ít nhất 01 năm đảm nhận trực tiếp công việc của chức danh trưởng dồn hoặc có thời gian thử việc với chức danh trưởng tàu hàng hoặc phó trưởng tàu khách phụ trách an toàn;

- Trưởng tàu khách phải có thời gian ít nhất 01 năm đảm nhận trực tiếp công việc của chức danh trưởng tàu hàng hoặc phó trưởng tàu khách phụ trách an toàn;

- Đạt yêu cầu sát hạch về nghiệp vụ trưởng tàu do doanh nghiệp sử dụng chức danh trưởng tàu tổ chức.

Thông tư 15/2023/TT-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023./.

Chàng lái tàu ở Nha Trang vỡ òa khi trúng 1,5 tỷ đồng - VnExpress Đời sống

5 / 5 ( 1 bình chọn )