Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành Nông nghiệp

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 02/06/2023

Ngày 02 tháng 6 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được quy định tại Điều 3 Thông tư 02/2023/TT-BNNPTNT như sau:

- Được đơn vị quản lý viên chức quyết định cử dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức vụ;

Các Đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông ...

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng;

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.

- Đáp ứng yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi theo quy định;

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp ở hạng dưới liền kề tương ứng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi thăng hạng.

Thông tư 02/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực kể từ ngày./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro