Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức biên tập viên, phóng viên

Mục lục bài viết
Ngày 26/8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 13/2022/TT-BTTTT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Trong Thông tư đã nêu rõ yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên biên tập viên hạng I đó là: có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II hoặc tương đương ít nhất là là 06 năm (phải đủ 72 tháng). Trường hợp có thời gian tương đương thì phải giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II tối thiểu là 01 năm (đủ 12 tháng) tính cho đến ngày hết thời hạn để nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên phóng viên hạng I phải đang trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng II hoặc tương đương đã chủ trì thực hiện ít nhất là 02 tác phẩm có đạt giải thưởng cấp bộ, ngành hoặc tương đương trở lên hoặc giải thưởng được cơ quan Đảng ở Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức;…

Còn một việc đáng chú ý là chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng I, phóng viên hạng I, biên dịch viên hạng I, đạo diễn truyền hình hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00...

Thông tư 13/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 10/10/2022.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức biên tập viên, phóng viên

Mục lục bài viết
Ngày 26/8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 13/2022/TT-BTTTT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Trong Thông tư đã nêu rõ yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên biên tập viên hạng I đó là: có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II hoặc tương đương ít nhất là là 06 năm (phải đủ 72 tháng). Trường hợp có thời gian tương đương thì phải giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II tối thiểu là 01 năm (đủ 12 tháng) tính cho đến ngày hết thời hạn để nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên phóng viên hạng I phải đang trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng II hoặc tương đương đã chủ trì thực hiện ít nhất là 02 tác phẩm có đạt giải thưởng cấp bộ, ngành hoặc tương đương trở lên hoặc giải thưởng được cơ quan Đảng ở Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức;…

Còn một việc đáng chú ý là chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng I, phóng viên hạng I, biên dịch viên hạng I, đạo diễn truyền hình hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00...

Thông tư 13/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 10/10/2022.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.