Tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo

Ngày 05 tháng 4 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo.
Mục lục bài viết

Ngày 05 tháng 4 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo.

Theo Thông tư này, phim được phân loại theo các mức sau:

- Loại P: Phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi;

- Loại K: Phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ;

- Loại T13 (13+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên;

- Loại T16 (16+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên;

- Loại T18 (18+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Loại C: Phim không được phép phổ biến.

Tiêu chí phân loại phim 18+ (T18) từ ngày 20/5/2023

Theo đó, việc phân loại phim được thực hiện theo các tiêu chí:

- chủ đề, nội dung;

- bạo lực;

- khỏa thân, tình dục;

- ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện;

- kinh dị;

- ngôn ngữ thô tục;

- hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước.

Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 20/5/2023./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )