Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật

Mục lục bài viết
Ngày 30/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1156/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể "Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật".

Đặt mục tiêu trong giai đoạn 2022-2025, tổng quy mô của hai trường đạt khoảng 36.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh. Tăng quy mô đào tạo văn bằng hai, thạc sĩ, tiến sĩ 10%/năm. Có một số chuyên ngành trọng điểm, mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu của Việt Nam và quốc tế. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên đến năm 2025 không quá 25 sinh viên/01 giảng viên. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% giáo sư, phó giáo sư và 85% tiến sĩ của trường chủ trì hoặc tham gia thực hiện đề tài, đề án khoa học và công nghệ các cấp.Trong giai đoạn 2026-2030, tăng quy mô đào tạo đạt khoảng 49.000 sinh viên. Đến năm 2030, tỷ lệ sinh viên/giảng viên không quá 20 sinh viên/01 giảng viên; quy mô tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trung bình không thấp hơn 20% quy mô tuyển sinh trong năm. Số vụ, việc tư vấn đạt khoảng 600-700/năm, trong đó số vụ, việc miễn phí đạt khoảng 30-40%. Mỗi trường đến năm 2030 có khoảng 600 giảng viên, ít nhất 50% giảng viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ;…Chính phủ giao Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác, đầy đủ và phù hợp pháp luật của các số liệu, thông tin cũng như toàn bộ nội dung liên quan đến trường Đại học Luật Hà Nội tại Đề án. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác, đầy đủ và phù hợp pháp luật của các số liệu, thông tin cũng như toàn bộ nội dung liên quan đến trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tại Đề án.

Quyết định 1156/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/09/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật

Mục lục bài viết
Ngày 30/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1156/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể "Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật".

Đặt mục tiêu trong giai đoạn 2022-2025, tổng quy mô của hai trường đạt khoảng 36.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh. Tăng quy mô đào tạo văn bằng hai, thạc sĩ, tiến sĩ 10%/năm. Có một số chuyên ngành trọng điểm, mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu của Việt Nam và quốc tế. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên đến năm 2025 không quá 25 sinh viên/01 giảng viên. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% giáo sư, phó giáo sư và 85% tiến sĩ của trường chủ trì hoặc tham gia thực hiện đề tài, đề án khoa học và công nghệ các cấp.Trong giai đoạn 2026-2030, tăng quy mô đào tạo đạt khoảng 49.000 sinh viên. Đến năm 2030, tỷ lệ sinh viên/giảng viên không quá 20 sinh viên/01 giảng viên; quy mô tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trung bình không thấp hơn 20% quy mô tuyển sinh trong năm. Số vụ, việc tư vấn đạt khoảng 600-700/năm, trong đó số vụ, việc miễn phí đạt khoảng 30-40%. Mỗi trường đến năm 2030 có khoảng 600 giảng viên, ít nhất 50% giảng viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ;…Chính phủ giao Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác, đầy đủ và phù hợp pháp luật của các số liệu, thông tin cũng như toàn bộ nội dung liên quan đến trường Đại học Luật Hà Nội tại Đề án. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác, đầy đủ và phù hợp pháp luật của các số liệu, thông tin cũng như toàn bộ nội dung liên quan đến trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tại Đề án.

Quyết định 1156/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/09/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.