Tất cả Cơ sở dữ liệu

Tiếp tục giảm mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam từ ngày 19/6/2023

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 19/06/2023

Ngày 16 tháng 6 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 1124/QĐ-NHNN năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.....

Theo đó, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn dưới 1 tháng được giữ nguyên ở mức 0,5%/năm.

Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng được điều chỉnh giảm còn 4,75%/năm. Trước đó được quy định là 5,0%/năm.

Đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,25%/năm. Trước đó được quy định là 5,5%/năm.

Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn;

Trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định này.

Quyết định 1124/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2023 và thay thế cho Quyết định 951/QĐ-NHNN./.

Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro