Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022, 2023 đối với giáo dục đại học

Mục lục bài viết
Ngày 23/9/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 4735/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục đại học.Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai tự chủ đại học, Bộ Giáo dục các yêu cầu các cơ sở đào tạo quan tâm thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ cơ bản trong năm học 2022 - 2023.

Trong đó, nổi bật là các yêu cầu liên quan đến công tác tuyển sinh đại học trong những năm tiếp theo.

Bộ Giáo dục yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện các phương thức tuyển sinh năm 2023; xác định phương hướng, định hướng tuyển sinh từ năm 2025.

Về việc hoàn thiện đề án tuyển sinh năm 2023, Bộ Giáo dục lưu ý các phương thức tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa, thực hiện đúng quy chế hiện hành; tránh đưa ra phương thức tuyển sinh phức tạp, gây khó khăn cho thí sinh.Các cơ sở đào tạo có nhiệm vụ xây dựng và công bố kịp thời định hướng, phương hướng cho công tác tuyển sinh cho năm 2025 trở đi, khi bắt đầu có thí sinh tốt nghiệp Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 trở đi cần phải phù hợp với yêu cầu, nội dung và cấu trúc của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Riêng với các cơ sở đào tạo có ngành đào tạo giáo viên, cần chủ động làm việc với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố để triển khai hiệu quả Nghị định 71/2020/NĐ-CP về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn của giáo viên và Nghị định 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt.

Xem chi tiết: Công văn 4735/BGDĐT-GDĐH

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022, 2023 đối với giáo dục đại học

Mục lục bài viết
Ngày 23/9/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 4735/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục đại học.Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai tự chủ đại học, Bộ Giáo dục các yêu cầu các cơ sở đào tạo quan tâm thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ cơ bản trong năm học 2022 - 2023.

Trong đó, nổi bật là các yêu cầu liên quan đến công tác tuyển sinh đại học trong những năm tiếp theo.

Bộ Giáo dục yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện các phương thức tuyển sinh năm 2023; xác định phương hướng, định hướng tuyển sinh từ năm 2025.

Về việc hoàn thiện đề án tuyển sinh năm 2023, Bộ Giáo dục lưu ý các phương thức tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa, thực hiện đúng quy chế hiện hành; tránh đưa ra phương thức tuyển sinh phức tạp, gây khó khăn cho thí sinh.Các cơ sở đào tạo có nhiệm vụ xây dựng và công bố kịp thời định hướng, phương hướng cho công tác tuyển sinh cho năm 2025 trở đi, khi bắt đầu có thí sinh tốt nghiệp Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 trở đi cần phải phù hợp với yêu cầu, nội dung và cấu trúc của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Riêng với các cơ sở đào tạo có ngành đào tạo giáo viên, cần chủ động làm việc với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố để triển khai hiệu quả Nghị định 71/2020/NĐ-CP về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn của giáo viên và Nghị định 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt.

Xem chi tiết: Công văn 4735/BGDĐT-GDĐH

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.