Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho cán bộ y tế

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 25/05/2023

Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 3102/BYT-TCCB năm 2023 của Bộ Y tế về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định 05/2023/NĐ-CP.

Theo đó, việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế được thực hiện như sau:

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023.

Đối tượng hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề:

- Mức hưởng 100% áp dụng đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế đã và đang được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức từ 40% - 70% quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC.

Bộ Y tế thông tin về phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế theo quy định  mới - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 05/2023/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP;

Đối tượng viên chức đang hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế mức 70% quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP nếu thuộc đối tượng hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề (100%) quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP thì được truy lĩnh phần chênh lệch với mức phụ cấp ưu đãi nghề đã hưởng.

- Viên chức được cử biệt phái trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023 thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 27 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 4, 5, 6 Điều 36 Luật Viên chức.

Công văn 3102/BYT-TCCB có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro