Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thực hiện các quy định về thông tin thống kê khoa học và công nghệ

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 13/07/2022
Ngày 13/07/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 1721/BKHCN-TTKHCN về việc thực hiện các quy định về thông tin thống kê khoa học và công nghệ
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat