Thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế

Ngày 04/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.
Mục lục bài viết
Ngày 04/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.

Theo đó, Nghị quyết 30 cho phép các cơ sở y tế được áp dụng thí điểm hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu trong năm 2023 như sau:

Khi xây dựng giá gói thầu, trường hợp một chủng loại trang thiết bị y tế nhưng có nhiều hàng sản xuất, chủ đầu tư xem xét, quyết định giao Hội đồng khoa học của đơn vị xây dựng tính năng, cấu hình kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn của đơn vị.

Trên cơ sở tính năng, cấu hình kỹ thuật đã xây dựng, đơn vị tổ chức lấy báo giá căn cứ ít nhất một trong các tài liệu sau đây:

- Giá thị trường tham khảo từ báo giá của các nhà cung cấp;

- Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của Luật Giá;

Bộ Y tế nói về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh ở  nhiều nơi?

- Giá trúng thầu của gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tương tự trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 120 ngày.

Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì phải ghi rõ giá cho từng phần trong giá gói thầu.

Bộ Y tế sẽ hoàn thành xây dựng, ban hành hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu trang thiết bị y tế trong Quý II năm 2023.

5 / 5 ( 1 bình chọn )