Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung Thành phố Điện Biên Phủ

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 20/04/2023

Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 408/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045.

Theo phê duyệt, phạm vi, quy mô lập quy hoạch gồm: toàn bộ địa giới hành chính thành phố Điện Biên Phủ với tổng diện tích tự nhiên 30.657,79 ha với 7 phường và 5 xã.

Theo đó, có một số điểm đáng chú ý sau:

- Phạm vi khu vực lập quy hoạch: Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Điện Biên Phủ với tổng diện tích tự nhiên 30.657,79 ha với 12 đơn vị hành chính - bao gồm 07 phường và 05 xã.

- Thành phố Điện Biên phủ có tính chất là đô thị loại II, thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Điện Biên. Là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giữ vai trò trọng yếu về quốc phòng - an ninh của vùng Tây Bắc, đầu mối giao lưu về kinh tế đối ngoại và văn hóa, du lịch với các tỉnh Bắc Lào, Nam Trung Quốc, Thái Lan và Myanma.

- Quy hoạch cần phải thực hiện đồng bộ với giải pháp bảo vệ môi trường, tích hợp với kịch bản ứng phó biến đổi khí hậu và đưa ra giải phá môi trường nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Đảm bảo giữ gìn và chuyển hóa hợp lí khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp xung quanh các khu vực đô thị hóa, các khu chức năng phát triển mới.

Quyết định 408/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030 | Chính  sách | Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

-

Bài viết cùng chủ đề

-