Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 19/06/2023

Ngày 16 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 700/QĐ-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Trong đó có một số nội dung đáng chú ý sau:

Phạm vi và quy mô điều chỉnh quy hoạch:

- Phạm vi ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch: Toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội với 30 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 12 quận; 17 huyện; 01 thị xã). Ranh giới hành chính được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Vĩnh Phúc;

+ Phía Nam giáp tỉnh Hà Nam và tỉnh Hòa Bình;

+ Phía Đông giáp các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên;

+ Phía Tây giáp tỉnh Hòa Bình và tỉnh Phú Thọ.

Sớm điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội

Quy mô lập quy hoạch: Khoảng 3.359,84 km2.

Quy mô dân số: Dự kiến đến năm 2045: Khoảng 13,740 ÷ 14,600 triệu người.

Quy mô đất đai: Dự kiến đến năm 2045: Đất xây dựng đô thị khoảng 130.000 ÷ 135.000 ha; đất xây dựng nông thôn khoảng 30.000 ÷ 34.000 ha.

Những yêu cầu trọng tâm đối với điều chỉnh quy hoạch chung:

- Bám sát và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của trung ương, Quốc hội, Chính phủ, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng;

- Rà soát, đánh giá thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô xác định các nội dung còn phù hợp, kế thừa phát triển; xác định các tồn tại, vướng mắc để nghiên cứu điều chỉnh và các vấn đề còn thiếu, chưa phù hợp để nghiên cứu bổ sung.

- Điều chỉnh, bổ sung các giải pháp quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung theo định hướng quy hoạch ngành quốc gia

Quyết định 700/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat