Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 và Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2023-2025.
Mục lục bài viết

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 và Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2023-2025.

Tại Quyết định có một số nội dung nổi bật sau:

Kế hoạch vay của chính phủ tối đa 644.409 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 23.394 tỷ đồng là khoản vay về cho vay lại.

Trả nợ của Chính phủ khoảng 327.287 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 293.405 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại khoảng 33.882 tỷ đồng.

Mức bảo lãnh phát hành trái phiếu đối với Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 21.851 tỷ đồng. Mức bảo lãnh phát hành trái phiếu đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc trái phiếu Chính phủ bảo lãnh đến hạn trong năm là 5.327 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương:

- Vay từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ và các nguồn vay khác khoảng 27.198 tỷ đồng.

- Trả nợ của chính quyền địa phương 4.993 tỷ đồng, gồm chi trả gốc 2.804 tỷ đồng và chi trả lãi 2.189 tỷ đồng.

Quyết định 458/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2023

5 / 5 ( 1 bình chọn )