Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 28/07/2023

Ngày 25 tháng 7 năm 2023, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 1907/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân".

Theo đó, Đề án gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Khảo sát, đánh giá nhu cầu, thực trạng thực hiện, sử dụng pháp luật của người dân, doanh nghiệp. Nghiên cứu, xây dựng, triển khai các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

- Quán triệt đến các công chức của đơn vị thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động nâng cao nhận thức, tinh thần tự học tập để nâng cao kiến thức về pháp luật;

- Bảo vệ lợi ích hợp pháp trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, nhất là trách nhiệm giải trình và công khai, minh bạch các nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân;

- Củng cố, nâng cao hiệu quả đường dây nóng và các kênh tiếp nhận, trả lời kiến nghị, phản ánh, giải đáp, tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân;

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, thi đua, khen thưởng trong việc thi hành pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân.

Quyết định 1907/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với người khuyết tật  và người dân tộc thiểu số

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro