Thủ tướng Chính phủ: Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự liên quan đến tội rửa tiền

Mục lục bài viết
Ngày 05/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 941/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch như sau: Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản đối với tội rửa tiền, tài trợ khủng bố, đặc biệt đối với các lĩnh vực có rủi ro cao trên cơ sở hợp tác trong và ngoài nước; Tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đàm pháp ký kết các Biên bản ghi nhớ với các nước ngoài về phòng chống rửa tiền; Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn về phòng chống rửa tiền;…Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp bao gồm: Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự liên quan đến tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn 02 Luật này; Xây dựng quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống rửa tiền; Tổ chức thực hiện việc cập nhật đánh giá rủi ro quốc gia của Việt Nam về rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Quyết định 941/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Thủ tướng Chính phủ: Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự liên quan đến tội rửa tiền

Mục lục bài viết
Ngày 05/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 941/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch như sau: Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản đối với tội rửa tiền, tài trợ khủng bố, đặc biệt đối với các lĩnh vực có rủi ro cao trên cơ sở hợp tác trong và ngoài nước; Tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đàm pháp ký kết các Biên bản ghi nhớ với các nước ngoài về phòng chống rửa tiền; Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn về phòng chống rửa tiền;…Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp bao gồm: Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự liên quan đến tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn 02 Luật này; Xây dựng quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống rửa tiền; Tổ chức thực hiện việc cập nhật đánh giá rủi ro quốc gia của Việt Nam về rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Quyết định 941/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.