Thủ tướng Chính phủ công nhận 07 đơn vị hành chính cấp xã là xã An toàn khu tại tỉnh Trà Vinh

Mục lục bài viết
Ngày 20/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 859/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Trà Vinh.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ công nhận 07 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 05 huyện, thị xã thuộc tỉnh Trà Vinh là các xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gồm: xã Nhị Long và xã Nhị Long Phú thuộc huyện Càng Long; xã Ninh Thới thuộc huyện Cầu Kè; xã Mỹ Long Bắc và xã Mỹ Long Nam thuộc huyện Cầu Ngang; xã Long Vĩnh thuộc huyện Duyên Hải; xã Trường Long Hòa thuộc thị xã Duyên Hải. Ngoài ra, các xã An toàn khu được thực hiện chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Thủ tướng Chính phủ công nhận 07 đơn vị hành chính cấp xã là xã An toàn khu tại tỉnh Trà Vinh

Mục lục bài viết
Ngày 20/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 859/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Trà Vinh.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ công nhận 07 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 05 huyện, thị xã thuộc tỉnh Trà Vinh là các xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gồm: xã Nhị Long và xã Nhị Long Phú thuộc huyện Càng Long; xã Ninh Thới thuộc huyện Cầu Kè; xã Mỹ Long Bắc và xã Mỹ Long Nam thuộc huyện Cầu Ngang; xã Long Vĩnh thuộc huyện Duyên Hải; xã Trường Long Hòa thuộc thị xã Duyên Hải. Ngoài ra, các xã An toàn khu được thực hiện chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.