Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp Bình Xuyên II

Ngày 04 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bình Xuyên II, tỉnh Vĩnh Phúc.
Mục lục bài viết

Ngày 04 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bình Xuyên II, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, quyết định chấp thuận các nội dung sau:

- Tên Nhà đầu tư: Công ty TNHH Fuchuan.

- Tên dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bình Xuyên II (giai đoạn 2).

- Mục tiêu dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

- Quy mô sử dụng đất của dự án: 63,1139 ha.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 810.098.146.379 đồng.

Khu công nghiệp Bình Xuyên 2 Vĩnh Phúc - “Điểm nóng” việc làm

- Thời hạn hoạt động của dự án: kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đến ngày 18 tháng 7 năm 2057.

- Địa điểm thực hiện dự án: thuộc địa bàn thị trấn Bá Hiến và xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tiến độ thực hiện dự án: không quá 36 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Fuchuan có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Quyết định 342/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )