Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 29/03/2023

Ngày 28 tháng 03 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 300/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030.

Với quan điểm thực hiện chuyển đổi hệ thống lương thực theo hướng minh bạch, trách nhiệm, bền vững;

Đẩy mạnh trách nhiệm của các cơ quan liên ngành trong việc chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm;

Chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam và nâng cao thu nhập cho người dân.

Kế hoạch hướng đến mục tiêu năm 2030:

Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

- Thu nhập cư dân nông thôn cao hơn 2,5 đến 3 lần so với năm 2020.

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm bình quân 1 đến 1,5%/năm.

- Duy trì kim ngạch xuất khẩu lương thực thực phẩm trên 30 tỷ đô la Mỹ/năm.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi ở mức dưới 15%.

- Tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương ở mức trên 30%.

- Diện tích đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt tối thiểu 2,5% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Quyết định 300/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat