Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thủ tục thực hiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 25/08/2023

Ngày 23 tháng 8 năm 2023, Bộ Ngoại Giao đã ban hành Quyết định 2286/QĐ-BNG về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực ưu đãi, miễn trừ ngoại giao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao

Theo đó, thủ tục thực hiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như sau:

- Trình tự thực hiện

+ Bộ Ngoại giao tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc.

+ Bộ Ngoại giao kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và yêu cầu bổ sung nếu cần.

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Ngoại giao trả ra kết quả là thẻ tạm trú bằng hình thức trực tiếp.

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tạm trú ở Việt Nam

- Thành phần hồ sơ:

+ Công hàm đề nghị cấp thẻ tạm trú của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

+ Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú, có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

+ Hộ chiếu bản gốc, còn giá trị sử dụng.

+ Trường hợp thuộc diện tăng biên chế của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cần bổ sung công hàm của Bộ Ngoại giao nước cử thông báo về việc tăng biên chế.

Quyết định 2286/QĐ-BNG có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro