Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thủ tục cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 01/08/2023

Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng pháo.

Theo đó, thủ tục cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ gồm:

- Văn bản đề nghị ghi rõ

+ tên;

+ địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng;

+ mã số doanh nghiệp;

+ số, ngày cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

+ họ tên, chức vụ, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;

+ loại, số lượng pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ;

+ phương tiện vận chuyển, biển kiểm soát;

+ cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu.

Người dân được bắn pháo hoa dịp lễ, tết, sinh nhật - Báo Người lao động

- Nộp văn bản đề nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc gửi qua đường bưu chính về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

+ trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu có thời hạn 60 ngày.

Nghị định 56/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat