Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 14/08/2023

Ngày 08 tháng 8 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 969/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp cho doanh nghiệp Việt Nam được thực hiện như sau:

- Doanh nghiệp Việt Nam đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp của mình gửi 01 bộ hồ sơ đến Cảng vụ hàng không theo các hình thức trực tiếp, qua đường bưu chính, trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức khác.

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị theo mẫu;

+ Vận đơn hàng không thứ cấp của doanh nghiệp giao nhận.

Từ vựng tiếng Nhật ngành hàng không

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. Cảng vụ hàng không có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

- Trường hợp hồ sơ đề nghị chưa đầy đủ theo quy định trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ:

+ Cảng vụ hàng không có văn bản hướng dẫn người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp hoàn chỉnh hồ sơ

+ Thời hạn giải quyết được tính từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

- Phí: 2.400.000 đồng/ Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp.

Quyết định 969/QĐ-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat