Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thí điểm thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trực tuyến

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 16/09/2022
Ngày 15/9/2022, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 273/QĐ-TANDTC triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tòa án nhân dân tối cao triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thời gian thực hiện từ ngày 01/10/2022 đến hết 31/10/2022 tại các Tòa án nhân dân có tên sau: Tòa án nhân dân quận Long Biên, Hà Nội; Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội; Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tòa án nhân dân quận Gia Lâm, Hà Nội; Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.Chánh án các Tòa án nhân dân được chọn triển khai thí điểm chịu trách nhiệm như sau: chỉ đạo các cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp về các lợi ích, tiện ích khi sử dụng dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Quyết định 273/QĐ-TANDTC có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat