Thông tấn xã Việt Nam thay đổi cơ cấu tổ chức mới

Mục lục bài viết
Ngày 26/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.


Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực thực hiện chức năng đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước... thu thập, phổ biến thông tin phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng.

Cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam gồm 28 đơn vị:
1- Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại.

2- Văn phòng.

3- Ban Tổ chức - Cán bộ.

4- Ban Kế hoạch - Tài chính.

5- Ban biên tập tin Trong nước.

6- Ban biên tập tin Thế giới.

7- Ban biên tập tin Đối ngoại.

8- Ban biên tập Ảnh.

9- Ban biên tập tin Kinh tế.

10- Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa.

11- Trung tâm Truyền hình Thông tấn.

12- Báo Tin tức.

13- Báo Thể thao và Văn hóa.

14- Báo điện tử VietnamPlus.

15- Báo Việt Nam News.

16- Báo Le Courrier du Vietnam.

17- Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum.

18- Báo ảnh Việt Nam.

19- Báo ảnh Dân tộc và Miền núi.

20- Nhà xuất bản Thông tấn.

21- Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam.

22- Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

23- Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thành lập theo quy định của pháp luật.

24- Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật.

25- Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn.

26- Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn.

27- Trung tâm Phát triển Truyền thông Thông tấn.

28- Trung tâm Hợp tác quốc tế Thông tấn.Trong đó, tổ chức giúp việc Tổng giám đốc quy định từ (1) đến (4). Các đơn vị thông tin quy định từ (5) đến (24). Các đơn vị phục vụ thông tin quy định từ (25) đến (28).

Văn phòng có tổng 06 phòng, Ban Kế hoạch - Tài chính có 04 phòng.

Thông tấn xã Việt Nam có 01 Tổng giám đốc và tối đa 04 Phó Tổng giám đốc.

Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thông tấn xã Việt Nam. Các Phó Tổng giám đốc giúp việc cho Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

So với quy định trước đây tại Nghị định 118/2017/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức mới của Thông tấn xã không còn quy định 02 đơn vị là Ban Kiểm tra và Trung tâm Tin học.

Nghị định số 87/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Thông tấn xã Việt Nam thay đổi cơ cấu tổ chức mới

Mục lục bài viết
Ngày 26/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.


Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực thực hiện chức năng đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước... thu thập, phổ biến thông tin phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng.

Cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam gồm 28 đơn vị:
1- Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại.

2- Văn phòng.

3- Ban Tổ chức - Cán bộ.

4- Ban Kế hoạch - Tài chính.

5- Ban biên tập tin Trong nước.

6- Ban biên tập tin Thế giới.

7- Ban biên tập tin Đối ngoại.

8- Ban biên tập Ảnh.

9- Ban biên tập tin Kinh tế.

10- Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa.

11- Trung tâm Truyền hình Thông tấn.

12- Báo Tin tức.

13- Báo Thể thao và Văn hóa.

14- Báo điện tử VietnamPlus.

15- Báo Việt Nam News.

16- Báo Le Courrier du Vietnam.

17- Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum.

18- Báo ảnh Việt Nam.

19- Báo ảnh Dân tộc và Miền núi.

20- Nhà xuất bản Thông tấn.

21- Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam.

22- Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

23- Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thành lập theo quy định của pháp luật.

24- Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật.

25- Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn.

26- Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn.

27- Trung tâm Phát triển Truyền thông Thông tấn.

28- Trung tâm Hợp tác quốc tế Thông tấn.Trong đó, tổ chức giúp việc Tổng giám đốc quy định từ (1) đến (4). Các đơn vị thông tin quy định từ (5) đến (24). Các đơn vị phục vụ thông tin quy định từ (25) đến (28).

Văn phòng có tổng 06 phòng, Ban Kế hoạch - Tài chính có 04 phòng.

Thông tấn xã Việt Nam có 01 Tổng giám đốc và tối đa 04 Phó Tổng giám đốc.

Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thông tấn xã Việt Nam. Các Phó Tổng giám đốc giúp việc cho Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

So với quy định trước đây tại Nghị định 118/2017/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức mới của Thông tấn xã không còn quy định 02 đơn vị là Ban Kiểm tra và Trung tâm Tin học.

Nghị định số 87/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.