Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thời hạn gửi hồ sơ khen thưởng năm 2023 của TAND

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 10/05/2023

Ngày 05 tháng 05 năm 2023, Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 28/TANDTC-TĐKT của Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao về việc thời gian gửi hồ sơ khen thưởng năm 2023.

Theo đó, để kịp thời thẩm định, rà soát, bình sét và hoàn thiện hồ sơ khen thưởng năm 2023, Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi, Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực” phải được gửi trước ngày 30/6/2023.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” gửi trước ngày 31/7/2023.

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” gửi trước ngày 15/8/2023.

Công văn 28/TANDTC-TĐKT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đạo đức Thẩm phán

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat