Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thí sinh chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên sau ngày 10/9/2022 được sử dụng để xét miễn bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 16/06/2023

Ngày 15 tháng 6 năm 2023, Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 999/QLCL-QLVBCC của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng chứng chỉ để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Theo đó, Công văn đã đồng ý cho các thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài thi và cấp sau ngày 10/9/2022 để xét miễn thi bài thi ngoại ngữ theo quy định.

Trước đó, Bộ Giáo dục đã yêu cầu cầu các địa phương không chấp nhận miễn thi đối với các thí sinh có chứng chỉ từ ngày 10/9/2022 đến 11/11/2022.

Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT năm 2023

Lúc này các đơn vị tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Việt Nam chưa thực hiện theo đúng Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT.

Tuy nhiên, quy định này khiến nhiều thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên nhưng được cấp trong thời gian này lo lắng và có nguy cơ mất cơ hội miên thi Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT 2023.

Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người học trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Công văn 999/QLCL-QLVBCC đã cho phép các thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên cấp sau ngày 10/9/2022 được sử dụng chứng chỉ để xét miễn thi bài thi ngoại ngữ theo quy định.

Công văn 999/QLCL-QLVBCC có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat