Thí điểm một số dịch vụ công không tiếp nhận bản giấy trong tháng 8/2023

Ngày 01 tháng 8 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn 3109/BTTTT-CĐSQG về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.
Mục lục bài viết

Ngày 01 tháng 8 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn 3109/BTTTT-CĐSQG về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, để nâng cao chất lượng cung cấp và hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Các bộ, Cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai ngay các nội dung sau:

- Thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung hoặc ban hành kế hoạch hành động năm 2023 để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Khẩn trương hoàn thành triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử.

Thực hiện Mô hình “Không gian hành chính phục vụ”

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố bảo đảm tối thiểu 80% thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến, tối thiểu 80% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

- Ban hành văn bản giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tới người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, tỉnh năm 2023.

- Xem xét, có chính sách giảm phí, lệ phí để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Triển khai thí điểm một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy.

Công văn 3109/BTTTT-CĐSQG có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )