Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thay đổi phương thức đóng BHTN

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 11/04/2023

Ngày 28 tháng 3 năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 490/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, Quyết định này đã sửa đổi phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) như sau: “Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng BHTN và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN.

Trước đó, Quyết định cũ quy định gồm 03 phương thức đóng BHTN, cụ thể bao gồm:

- Đóng hằng tháng;

- Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần;

- Đóng theo địa bàn.

Ngoài ra, tại Quyết định này cũng đưa ra một loạt các thay đổi biểu mẫu về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Quyết định 490/QĐ-BHXH có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro