Thay đổi nguồn kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch di tích - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Mục lục bài viết
Ngày 21/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.


Theo quy định tại Nghị định số 166/2018/NĐ-CP, chi phí cho hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh và đánh giá quy hoạch di tích được sử dụng từ vốn đầu tư công; chi phí đánh giá quy hoạch thì được sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định về ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên theo quy định mới tại Nghị định 67/2022/NĐ-CP, tất cả các chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh và chi phí đánh giá quy hoạch di tích đều sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định về ngân sách nhà nước.Như vậy thay vì sử dụng nguồn vốn đầu tư công, từ ngày 21/9/2022, chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch di tích sẽ được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Nghị định 67/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 21/9/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Thay đổi nguồn kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch di tích - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Mục lục bài viết
Ngày 21/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.


Theo quy định tại Nghị định số 166/2018/NĐ-CP, chi phí cho hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh và đánh giá quy hoạch di tích được sử dụng từ vốn đầu tư công; chi phí đánh giá quy hoạch thì được sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định về ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên theo quy định mới tại Nghị định 67/2022/NĐ-CP, tất cả các chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh và chi phí đánh giá quy hoạch di tích đều sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định về ngân sách nhà nước.Như vậy thay vì sử dụng nguồn vốn đầu tư công, từ ngày 21/9/2022, chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch di tích sẽ được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Nghị định 67/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 21/9/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.