Thay đổi cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam

Mục lục bài viết
Ngày 03/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2022/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam 

Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, là đài phát thanh quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh và các loại hình báo chí, truyền thông đa phương tiện khác.Theo quy định mới, Ban Kế hoạch - Tài chính có 02 phòng, Văn phòng chỉ còn 05 phòng thay vì 07 phòng. Đồng thời, trong cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng không còn Ban Kiểm tra. Đáng chú ý, bổ sung thêm 01 tổ chức sản xuất nội dung, chương trình đó là Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV). Bên cạnh đó, Đài Tiếng nói Việt Nam chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo chí.

Một điểm mới trong nhiệm vụ và quyền hạn của Đài Tiếng nói Việt Nam đó là việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật; trường hợp có đặc thù riêng, Đài Tiếng nói Việt Nam đề xuất và phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về cơ chế tự chủ tài chính đặc thù của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nghị định 92/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/11/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Thay đổi cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam

Mục lục bài viết
Ngày 03/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2022/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam 

Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, là đài phát thanh quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh và các loại hình báo chí, truyền thông đa phương tiện khác.Theo quy định mới, Ban Kế hoạch - Tài chính có 02 phòng, Văn phòng chỉ còn 05 phòng thay vì 07 phòng. Đồng thời, trong cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng không còn Ban Kiểm tra. Đáng chú ý, bổ sung thêm 01 tổ chức sản xuất nội dung, chương trình đó là Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV). Bên cạnh đó, Đài Tiếng nói Việt Nam chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo chí.

Một điểm mới trong nhiệm vụ và quyền hạn của Đài Tiếng nói Việt Nam đó là việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật; trường hợp có đặc thù riêng, Đài Tiếng nói Việt Nam đề xuất và phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về cơ chế tự chủ tài chính đặc thù của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nghị định 92/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/11/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.