Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thành phần hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT đối với học sinh 12

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 09/05/2023

Ngày 21 tháng 4 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 1160/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Đối với người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi, thành phần hồ sơ gồm:

- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

- Bản chính hoặc bản sao được chứng thực kèm bản gốc để đối chiếu (gọi chung là bản sao) học bạ THPT hoặc học bạ giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với giáo dục thường xuyên do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp;

Hồ sơ thi THPT quốc gia 2019 gồm những gì

- Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có);

File ảnh (hoặc 02 ảnh 4x6) chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

Ngoài ra, còn có quy định thêm đối với Đối với người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; thí sinh đã tốt nghiệp THPT và thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp.

Quyết định 1160/QĐ-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat