Thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp

Mục lục bài viết
Ngày 17/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1435/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp.


Tổ công tác sẽ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm Tổ trưởng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm Tổ phó.

Thành viên của Tổ công tác gồm: Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc.Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc và hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đồng thời có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương...

Tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 1435/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp

Mục lục bài viết
Ngày 17/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1435/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp.


Tổ công tác sẽ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm Tổ trưởng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm Tổ phó.

Thành viên của Tổ công tác gồm: Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc.Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc và hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đồng thời có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương...

Tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 1435/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.