Thành lập hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia 2021-2030

Mục lục bài viết
Ngày 10/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 965/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội đồng thẩm định).

Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch Hội đồng – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; các thành viên Hội đồng – Bộ trưởng các Bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, Tổng Thanh tra Chính Phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, …; các Chuyên gia phản biện với tư cách là Ủy viên Hội đồng; và Cơ quan thường trực của Hội đồng – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Hội đồng thẩm định thực hiện nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định pháp luật.

Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch) được Quốc hội quyết định. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí trong chi phí lập Quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định.

Quyết định 965/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Thành lập hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia 2021-2030

Mục lục bài viết
Ngày 10/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 965/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội đồng thẩm định).

Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch Hội đồng – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; các thành viên Hội đồng – Bộ trưởng các Bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, Tổng Thanh tra Chính Phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, …; các Chuyên gia phản biện với tư cách là Ủy viên Hội đồng; và Cơ quan thường trực của Hội đồng – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Hội đồng thẩm định thực hiện nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định pháp luật.

Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch) được Quốc hội quyết định. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí trong chi phí lập Quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định.

Quyết định 965/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.