Tất cả Cơ sở dữ liệu

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức Khoa học công nghệ

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 28/11/2022
Ngày 25/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1475/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên Hội đồng gồm Đại diện các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Đại diện các cơ quan, tổ chức: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;…Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định 1475/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat