Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 205

Mục lục bài viết
Ngày 08/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 944/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành phần Hội đồng bao gồm:

Chủ tịch Hội đồng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành;

Phó Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Trần Hồng Hà;

Các ủy viên Hội đồng gồm: Đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính…;

Đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Nghệ An …;

Chuyên gia: TS. Nguyễn Thành Vạn – Tổng hội Địa chất Việt Nam và các Ủy viên phản biện.

Cơ quan thường trực Hội đồng là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trách nhiệm và quyền hạn của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định 37/2019/NĐ-CP.Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Quyết định 944/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 205

Mục lục bài viết
Ngày 08/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 944/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành phần Hội đồng bao gồm:

Chủ tịch Hội đồng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành;

Phó Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Trần Hồng Hà;

Các ủy viên Hội đồng gồm: Đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính…;

Đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Nghệ An …;

Chuyên gia: TS. Nguyễn Thành Vạn – Tổng hội Địa chất Việt Nam và các Ủy viên phản biện.

Cơ quan thường trực Hội đồng là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trách nhiệm và quyền hạn của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định 37/2019/NĐ-CP.Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Quyết định 944/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.