Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Ngày 28 tháng 3 năm 2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn 1088/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.
Mục lục bài viết

Ngày 28 tháng 3 năm 2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn 1088/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Tháng hành động vì trẻ em là dịp để thúc đẩy phong trào của toàn dân về chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tháng hành động vì trẻ em năm nay được tổ chức với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.

Tháng hàng động vì trẻ em được tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu:

- Xây dựng môi trường sống lành mạnh để trẻ em có đủ điều kiện được phát triển toàn diện.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ qua, tổ chức cá nhân trong việc đảm bảo các quyền trẻ em và phòng ngừa các nguy cơ xâm hại trẻ em.

Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2017 “Phòng chống xâm hại trẻ em”

- Hoàn thiện chính sách pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Tháng hàng động vì trẻ em năm 2023 được tổ chức từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2023 với nhiều hoạt động chính như:

- Tổ chức chiến dịch nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ các quyền trẻ em;

- Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng đến từng gia đình và cộng đồng dân cư;

- Đăng tải các thông điệp và khẩu hiệu truyền thông của Tháng hành động vì trẻ em.

Công văn 1088/LĐTBXH-TE có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )